Tôi nên làm gì khi thẻ của tôi bị khóa sau 3 lần nhập sai mã PIN?

Bạn có thể đặt lại mã PIN trong phần Quản lý thẻ trên ứng dụng Timo Plus.

  • Chọn Thẻ ghi nợ Timo Plus
  • Nhấn Đổi PIN
  • Bạn sẽ được yêu cầu nhập lại mật khẩu (là mật khẩu mà bạn đang sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng Timo Plus)
  • Nhập mã PIN mới của bạn
  • Nhập mã iOTP/tin nhắn OTP được gửi đến điện thoại của bạn

Trường hợp bạn muốn thay đổi mã PIN hoặc quên mã PIN, bạn cũng có thể truy cập phần Quản lý thẻ để đổi PIN.