Tôi muốn thay đổi nội dung chuyển khoản của giao dịch đã thực hiện?

Trường hợp bạn muốn điều chỉnh nội dung của giao dịch đã chuyển khoản, bạn vui lòng sắp xếp thời gian mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ, bản gốc đến Timo Hangout hoặc Ngân hàng Bản Việt để được hỗ ký yêu cầu điều chỉnh nội dung chuyển khoản.

Timo xin lưu ý, vì giao dịch đã được thực hiện thành công nên yêu cầu điều chỉnh nội dung sẽ phụ thuộc vào quy trình xử lý của Ngân hàng nhận.