Tôi muốn rút tiền mặt từ tài khoản Timo với số tiền lớn?

Bạn vui lòng liên hệ 1800 6788 để thông báo trước số tiền, thời gian và địa điểm Ngân hàng Bản Việt muốn rút tiền mặt số lượng lớn để được hỗ trợ.