Tôi muốn nâng cấp gói tài khoản của mình?

Trong trường hợp bạn muốn nâng hạn mức tài khoản Ngân hàng trực tuyến Timo, bạn vui lòng mang theo giấy tờ tuỳ thân bản gốc, hợp lệ, còn hạn, rõ thông tin đến trực tiếp Timo Hangout để được hỗ trợ nâng cấp gói tài khoản. Tài khoản của bạn sau đó sẽ được tăng hạn mức chuyển khoản tối đa 5 tỷ VNĐ/ngày.