Tôi muốn đăng ký Thẻ tín dụng Timo Visa thì phải làm thế nào?

Bạn vui lòng tham khảo các cách mở thẻ tín dụng Timo Visa tại đây: https://timo.vn/the-tin-dung-visa/.