Tôi muốn có thông tin của người nhận mà tôi đã từng chuyển khoản nhầm để tự liên hệ lấy lại số tiền?

Timo rất tiếc về trường hợp của bạn. Vì lý do bảo mật thông tin khách hàng, Ngân hàng nhận sẽ không được cung cấp thông tin khách hàng. Do đó, bạn vui lòng chủ động trình báo công an về vụ việc để được hỗ trợ.

Timo xin lưu ý: Hãy luôn cảnh giác với những đối tượng tự xưng nhân viên ngân hàng, nhân viên kỹ thuật,… có thể giúp bạn lấy lại số tiền nhưng luôn yêu cầu bạn cung cấp số thẻ, thông tin đăng nhập và mã OTP.