Tôi muốn chuyển khoản với số tiền lớn hơn 5 tỷ VNĐ/1 ngày?

Bạn vui lòng mang theo giấy tờ tuỳ thân gốc (còn hiệu lực, rõ thông tin) đến trực tiếp các chi nhánh/phòng giao dịch Ngân hàng Bản Việt để được hỗ trợ chuyển khoản tại quầy giao dịch.