Tôi không thể đăng nhập vào ứng dụng Timo?

Với trường hợp này, bạn vui lòng kiểm tra các thông tin như sau:

  • Kiểm tra lại thông tin user name và password.
  • Kiểm tra lại kết nối internet, wifi, 3G/4G.
  • Cập nhật ứng dụng Timo phiên bản mới nhất.