Tôi đã thực hiện chuyển tiền nhưng người thụ hưởng báo vẫn chưa nhận được tiền. Làm cách nào để tôi kiểm tra giao dịch có thành công hay không?

Tiền của bạn có thể vẫn chưa chuyển đến được tài khoản thụ hưởng do thông tin thụ hưởng chưa chính xác. Để kiểm tra giao dịch, Timo Plus cần bạn cung cấp các thông tin sau qua email gửi đến địa chỉ care@timoplus.vn hoặc gọi đến tổng đài Timo Plus Care 1800 6783 để chúng tôi có thể hỗ trợ kiểm tra:

  1. Mã giao dịch
  2. Số tiền chuyển khoản
  3. Thời gian chuyển tiền
  4. Hóa đơn giao dịch (nếu có)