Tôi đã thực hiện chuyển tiền nhưng người thụ hưởng báo vẫn chưa nhận được tiền. Làm cách nào để tôi kiểm tra giao dịch có thành công hay không?

Tiền của bạn có thể vẫn chưa chuyển đến được tài khoản thụ hưởng do đang chuyển theo hình thức chuyển khoản thường hoặc thông tin thụ hưởng chưa chính xác. Để kiểm tra tình trạng giao dịch, bạn vui lòng gọi đến tổng đài Timo Care 1800 6788 để được hỗ trợ.