Tôi đã thực hiện chuyển tiền nhưng người thụ hưởng báo vẫn chưa nhận được tiền. Làm cách nào để tôi kiểm tra giao dịch có thành công hay không?

Bạn có thể báo người nhận kiểm tra kỹ lịch sử giao dịch và số dư tài khoản của họ.

Nếu họ vẫn chưa nhận được, bạn hãy cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau qua email care@timo.vn hoặc qua Timo Care 1800 6788:

  1. Mã giao dịch
  2. Số tiền chuyển khoản
  3. Thời gian chuyển tiền
  4. Hóa đơn giao dịch (nếu có)