Tôi đã nhận và kích hoạt thẻ chip, vậy thì thẻ từ cũ của tôi sẽ thế nào?

Sau khi bạn kích hoạt xong thẻ chip thì thẻ từ sẽ bị vô hiệu hóa. Bạn có thể sử dụng thẻ chip để giao dịch bình thường và hủy thẻ từ.