Tôi có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài khoản Timo của tôi được không?

Timo rất tiếc không thể hỗ trợ trường hợp này.

Vì lý do an toàn và bảo mật, khách hàng vui lòng có trách nhiệm tự quản lý tài khoản của mình để tránh những rủi ro phát sinh.