Tôi có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thẻ Timo thay tôi được không?

Timo rất tiếc không thể hỗ trợ trường hợp này. Timo cần sự có mặt của bạn để định danh và hoàn tất việc phát hành thẻ.