Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về ba loại quỹ đầu tư này ở đâu?

Khi cần sự hỗ trợ hoặc tư vấn, bạn có thể liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của Vinacaptital qua hotline 1900 636 553.

Ngoài ra bạn có thể xem thêm thông tin về hai loại quỹ đầu tư tại website VinaCapital: