Tôi có thể tiếp tục sử dụng tài khoản Timo khi đang công tác, sinh sống tại nước ngoài hay không?

Trước thời điểm xuất cảnh Việt Nam, bạn vui lòng bật tính năng iOTP. Khi đang ở nước ngoài, bạn vẫn có thể sử dụng ứng dụng Timo để giao dịch nhưng hãy luôn đảm bảo sim di động Việt Nam và email của bạn luôn trong trạng thái hoạt động vì Ngân hàng vẫn sẽ có trường hợp gửi thông tin xác thực qua email và số điện thoại để tránh bị gián đoạn không thực hiện được giao dịch.