Tôi có thể tất toán sớm sổ Tiết Kiệm Trực Tuyến của mình không?

Bạn có thể tất toán sớm sổ tiết kiệm trực tuyến của mình. Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi nhận được sẽ chỉ là 0.2%/1 năm.