Tôi có thể rút tiền mặt từ tài khoản Fast Cash?

Theo thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, bạn không thể rút tiền mặt trực tiếp từ tiện ích này từ 15/03/2017.