Tôi có thể nhận Thẻ ghi nợ Timo tại nhà được không?

Timo rất tiếc chưa hỗ trợ trường hợp này. Timo cần sự có mặt của bạn để định danh và hoàn tất phát hành Thẻ ghi nợ Timo.