Tôi có thể nhận chuyển khoản ngoại tệ từ nước ngoài không?

Hiện tại Timo có hỗ trợ nhận tiền ngoại tệ (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, SGD, THB, USD) chuyển vào tài khoản rồi quy đổi thành Việt Nam Đồng, theo thông tin thụ hưởng như sau:

  • Tên ngân hàng: Viet Capital Commercial Joint Stock Bank
  • Mã Swift: VCBCVNVX
  • Địa chỉ: 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Số tài khoản: Spend Account (13 số)

Thông tin người nhận cần đảm bảo đúng thứ tự trên hệ thống Timo (không bị đảo ngược họ, tên hoặc tên đệm). Ngoài ra, phí báo có cho giao dịch ngoại tệ chuyển vào tài khoản Timo là 0.05% (Mức tối thiểu là 5 USD, Mức tối đa là 100 USD, chưa bao gồm VAT) trên số tiền mà Timo (Ngân hàng Bản Việt) nhận được sau khi đã qua Ngân hàng trung gian xử lý.