Tôi có thể mở thanh toán online sau khi đã khóa thanh toán online không?

Bạn có thể mở thanh toán online bất kỳ lúc nào bạn muốn và thẻ Timo Mastercard của bạn có thể sử dụng để thanh toán trực tuyến như bình thường.