Tôi có thể mở lại tính năng thanh toán trực tuyến sau khi đã khóa không?

Có. Bạn có thể mở lại tính năng này bất cứ lúc nào bạn muốn và Thẻ tín dụng Timo Visa có thể được sử dụng để thực hiện các giao dịch trực tuyến như thường lệ.