Tôi có thể làm những gì với thanh Thao tác nhanh?

Thanh Thao tác nhanh được thiết kế để cho phép bạn thực hiện các hoạt động hoặc giao dịch thường ngày một cách nhanh chóng. Đây là những gì bạn có thể làm trên thanh Thao tác nhanh:

  • Kiểm tra số dư tài khoản trong nháy mắt.
  • Một chạm để thanh toán hóa đơn và nạp tiền điện thoại.
  • Chuyển tiền chỉ với một chạm đơn giản vào hình đại diện của những người nhận thường xuyên hoặc truy cập Danh sách người nhận chỉ với một thao tác.
  • Gửi nhắc nợ (chỉ có thể gửi đến khách hàng sở hữu tài khoản Timo) bằng cách nhấn vào hình đại diện của họ.
  • Tăng cường bảo mật: Khóa/Mở khóa Thẻ ghi nợ Timo và/hoặc Thẻ tín dụng Timo Visa bằng thao tác bật/tắt công tắc ngay cạnh logo tương ứng.