Tôi có thể khóa/mở khóa tính năng Thanh toán trực tuyến không? Làm thế nào để mở khóa sau khi đã khóa tính năng này (với Thẻ ghi nợ Timo)?

Có. Bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện. Để khóa/mở khóa tính năng thanh toán trực tuyến cho Thẻ ghi nợ Timo, vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Chạm vào ảnh đại diện ở góc bên trái của màn hình chính
  • Bước 2: Chọn Quản lý thẻ
  • Bước 3: Chọn Thẻ ghi nợ Timo
  • Bước 4: Chạm vào nút chuyển đổi để khóa/mở khóa tính năng thanh toán trực tuyến này