Tôi có thể gửi ngoại tệ ra nước ngoài không?

Bạn có thể gửi ngoại tệ bằng cách đến trực tiếp các chi nhánh của Ngân hàng Bản Việt vì hiện tại Timo chưa có tài khoản ngoại tệ. Tuy nhiên, bạn có thể nhận ngoại tệ vào tài khoản Timo thông qua hình thức chuyển khoản và số ngoại tệ này sẽ được chuyển đổi thành Việt Nam đồng theo tỷ giá ngoại tệ của Ngân hàng Bản Việt.
Lưu ý: Việc gửi ngoại tệ sẽ được tính phí theo quy định của Timo và Ngân hàng Bản Việt.