Tôi có thể gửi ngoại tệ không?

Bạn có thể gửi ngoại tệ nếu gửi tiền tại phòng giao dịch VPBank hoặc bạn có thể chuyển khoản ngoại tệ vào tài khoản Timo. Tuy nhiên, số tiền sẽ tự động quy đổi sang Việt Nam đồng. Ngoài ra, bạn không thể mở tài khoản ngoại tệ tại Timo vào lúc này.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply