Tôi có thể đồng thời kích hoạt tính năng Gửi tiền tự động cho nhiều TKTG không?

Chắc chắn! Bạn có thể áp dụng tích năng này cho nhiều TKTG khác nhau, đảm bảo tính linh hoạt trong việc quản lý tài chính cá nhân của bạn.