Tôi có thể đến đâu để nhận thẻ ngân hàng?

Bạn có thể đến một trong các Timo Hangout sau để nhận thẻ: