Tôi có thể đến đâu để nhận thẻ ngân hàng?

Bạn có thể đến Timo Plus Hangout tại địa chỉ: Tầng 2, 194D-E Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM để nhận thẻ.