Tôi có thể đăng ký mở Thẻ tín dụng Timo Visa trực tuyến không?

Có. Bạn có thể đăng ký mở Thẻ tín dụng Timo Visa ngay trong ứng dụng Timo (tại phần Tiện ích, chọn Thẻ tín dụng Timo Visa) sau đó điền đầy đủ các thông tin đăng ký và đặt lịch hẹn đến Hangout để hoàn tất hồ sơ mở thẻ. Nếu bạn chọn nhận thông tin từ chúng tôi, 2 giờ trước khi đến hẹn bạn sẽ nhận được lời nhắc.