Tôi có thể đăng ký mở Thẻ tín dụng Timo Visa trực tuyến không?

Có. Bạn có thể đăng ký mở Thẻ tín dụng Timo Visa ngay trong ứng dụng Timo (chọn biểu tượng đồ thị, chọn Thẻ tín dụng Timo Visa) sau đó điền đầy đủ các thông tin đăng ký và đặt lịch hẹn đến Hangout để hoàn tất hồ sơ mở thẻ.