Tôi có nhận được Giấy/Sổ chứng nhận tiết kiệm không?

Vì Timo là một ngân hàng số nên Giấy chứng nhận/Sổ tiết kiệm của bạn là một thỏa thuận tiết kiệm trực tuyến được gửi qua email khi bạn mở tài khoản tiết kiệm. Trong trường hợp bạn cần Giấy chứng nhận tiết kiệm (bản cứng) với dấu mộc của ngân hàng, bạn có thể xin giấy Xác nhận số dư tài khoản bằng tính năng Yêu cầu tài liệu thực hiện trên website Timo: https://my.timo.vn/.