Tôi có mất phí khi kiểm tra số dư tài khoản Timo tại các cây ATM của Timo hoặc Ngân hàng Bản Việt không?

Không, việc kiểm tra số dư tài khoản Timo tại các cây ATM của Timo hoặc Ngân hàng Bản Việt là hoàn toàn miễn phí.