Tôi có mất phí khi kiểm tra số dư tài khoản Timo Plus tại các cây ATM của Timo Plus hoặc Ngân hàng Bản Việt không?

Không, việc kiểm tra số dư tài khoản Timo Plus tại các cây ATM của Timo Plus hoặc Ngân hàng Bản Việt là hoàn toàn miễn phí.