Tôi có lợi ích gì khi tham gia Timo?

Với Timo, bạn có thêm sức mạnh để tối ưu hoá thời gian và tiền bạc của mình, nhờ có:

  • Miễn phí sử dụng ATM (toàn bộ Smartlink & Banknet, tổng cộng hơn 17.000 ATM toàn quốc)
  • Miễn phí mọi giao dịch (chuyển hay nhận tiền)
  • Miễn phí rút tiền mặt tại Timo Hangout và VPBank
  • Miễn phí rút tiền mặt lên đến 20.000.000 đồng/giao dịch tại Timo Hangout
  • Miễn phí khoá và mở khoá thẻ từ ứng dụng Timo
  • Miễn phí khoá và mở khoá tài khoản
  • Miễn phí tra soát giao dịch thẻ
  • Lãi suất đặc biệt 1%/năm cho tất cả mục tiêu trong tài khoản Goal Save
  • Tiết kiệm có kỳ hạn với lãi suất cạnh tranh, quản lý tiện lợi ngay trong ứng dụng
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply