Tôi chuyển khoản nhầm người nhận hoặc bị lừa đảo thì làm cách nào để lấy lại số tiền đã chuyển?

Timo rất tiếc về trường hợp của bạn. Vì giao dịch đã chuyển đi thành công nên Timo rất tiếc không thể hỗ trợ bạn thu hồi giao dịch trên.

Bạn vui lòng sắp xếp thời gian mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ, bản gốc đến Timo Hangout để được hỗ trợ gửi tra soát thu hồi giao dịch trên. Timo xin lưu ý, đây chỉ là yêu cầu hỗ trợ, việc xử lý yêu cầu này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quy trình xử lý của Ngân hàng thụ hưởng và thiện chí hoàn trả của người nhận. Thời gian xử lý tra soát thu hồi là 45 ngày làm việc. Nếu sau mốc thời gian trên bạn không nhận lại được số tiền vào tài khoản thì đồng nghĩa với tra soát thu hồi không thành công.

Song song đó, bạn có thể chủ động trình báo công an về vụ việc.