Tôi cần làm gì để mở thanh Thao tác nhanh trên ứng dụng?

  • Bước 1: Đảm bảo rằng thiết bị của bạn tương thích với việc đăng nhập bằng Sinh trắc học. Kiểm tra phần cài đặt của hệ thống. Nếu thiết bị của bạn không hỗ trợ Sinh trắc học, bạn sẽ không thể sử dụng thanh Thao tác nhanh.
  • Bước 2: Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng đăng nhập Sinh Trắc học (Dấu vân tay/Nhận diện gương mặt) trong phần Thông báo và Bảo mật ngay trong Menu chính ().
  • Bước 3: Đăng xuất hoặc tắt ứng dụng Timo đang chạy nền.
  • Bước 4: Đăng nhập lại và bạn sẽ thấy thanh Thao tác nhanh ngay bên dưới màn hình đăng nhập. Nhấn vào thanh này hoặc kéo lên bất cứ đâu trên màn hình chính để truy cập vào phần Thao tác nhanh (bạn có thể phải thực hiện việc kéo lên với các điện thoại Android).