Tính năng Thanh toán hóa đơn là gì?

Bạn cần thanh toán các hóa đơn sinh hoạt? Với tính năng Thanh toán hóa đơn, bạn có thể thanh toán tiền điện thoại, internet, truyền hình cáp, tiền nước, tiền điện sinh hoạt.
Để thanh toán hóa đơn, bạn cũng chỉ cần chạm nhẹ mục Hóa Đơn trên màn hình chính, chọn dấu (+) và sau đó thực hiện dễ dàng như Chuyển tiền.