Tính năng Nhắc nợ là gì?

Nhắc nợ là một tính năng thông minh cho phép khách hàng quản lý các khoản thanh toán tốt hơn. Những khoản này được chia ra thành 2 phần: Cần xử lýHoàn tất trong mục Quản lý nhắc nợ. Nhắc nợ là một tính năng độc quyền giữa các thành viên Timo, chỉ gửi được từ tài khoản Timo đến tài khoản Timo.