Tính năng Khóa thanh toán trực tuyến dùng để làm gì?

Tính năng này dùng để khóa thanh toán cho các giao dịch trực tuyến bằng Thẻ tín dụng Timo Visa. Nếu bạn tắt tính năng này, bạn sẽ không thể sử dụng thẻ của mình để thực hiện các giao dịch trực tuyến trên bất kỳ nền tảng nào. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng thẻ tại các máy ATM hoặc quẹt máy POS bình thường.