Tính năng “Khóa thanh toán online” có nghĩa là gì?

Tính năng này được sử dụng nếu bạn muốn đảm bảo rằng thẻ Timo Mastercard không được sử dụng để thanh toán trực tuyến. Nếu bạn khóa thanh toán online, bạn sẽ không thể sử dụng thẻ của mình để thanh toán online trên bất kỳ trang điện tử nào. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng thẻ tại ATM và quẹt thẻ qua POS