Tính năng khóa/mở khóa thanh toán trực tuyến là gì?

Tính năng này được dùng để khóa việc thanh toán trực tuyến của Thẻ ghi nợ Timo. Nếu bạn tắt tính năng thanh toán trực tuyến, bạn sẽ không thể sử dụng thẻ của mình để thực hiện các giao dịch trực tuyến trên bất kỳ nền tảng nào. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng thẻ tại các cây ATM hoặc quẹt tại các máy POS bình thường.