Tính năng Chuyển tiền là gì?

Chuyển tiền là tính năng cơ bản của mọi ứng dụng ngân hàng. Để chuyển tiền với Timo, bạn chỉ cần chạm nhẹ vào biểu tượng trên màn hình chính. Sau đó bạn có thể lựa chọn chuyển tiền đến:

  • Người nhận mới (đến Thành viên Timo, qua Tài Khoản Ngân Hàng hoặc qua Thẻ Ghi Nợ); hoặc đến
  • Số điện thoại (với phương thức này, bạn có thể chuyển tiền cho bất kỳ ai chỉ với số điện thoại của họ)

Sau đó, nhập thông tin chi tiết của người nhận, lưu và chuyển tiền.