Tính năng Chuyển tiền là gì?

Chuyển tiền là tính năng cơ bản của mọi ứng dụng ngân hàng. Để chuyển tiền với Timo Plus, bạn chỉ cần chạm nhẹ vào biểu tượng dấu (+) trên màn hình chính. Sau đó bạn có thể lựa chọn 3 cách thức chuyển tiền (qua tài khoản Ngân hàng, trong Timo Plus hoặc qua thẻ ngân hàng), nhập thông tin chi tiết của người nhận, lưu và chuyển tiền.