Tính năng Chia Tiền Nhóm là gì?

Chia Tiền Nhóm giúp bạn giải quyết các khoản thanh toán chung với bạn bè và cải thiện khả năng quản lý chi tiêu cá nhân của bạn. Bạn có thể sử dụng giữa người dùng Timo với nhau và cả không phải là người dùng Timo thông qua số điện thoại được lưu ở danh bạ.