Timo Plus có phải là một ngân hàng không?

Timo Plus có đầy đủ chức năng của một ngân hàng nhưng bạn sẽ không cần tốn thời gian để tới chi nhánh. Trên thực tế, Timo Plus gọi các chi nhánh là Hangout. Bạn có thể thực hiện bất cứ giao dịch ngân hàng nào ngay trên ứng dụng di động. Timo Plus cũng cung cấp các tính năng thông minh cho phép bạn quản lý, đầu tư và truy cập vào tài khoản của mình trong khi vẫn được bảo vệ khỏi những kẻ lừa đảo.