Timo nghĩa là gì?

Timo là viết tắt của 2 từ Time và Money (Thời gian và Tiền bạc). Cả hai điều này đều rất quan trọng với cuộc sống của mỗi người. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, dường như ngân hàng truyền thống đang quá chậm chạp thay đổi để thích nghi với nhịp sống năng động của bạn. Với Timo, mong muốn lớn nhất là giúp bạn tiết kiệm thời gian giao dịch, để bạn có thể sống trọn vẹn và hết mình hơn, làm nhiều hơn những gì mình muốn thay vì phải uể oải đi đến ngân hàng! Đã đến lúc, một ngân hàng thế hệ mới giúp bạn quản lý tiền của mình theo bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà bạn muốn!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply