Timo là gì?

Timo là một ngân hàng số mới với mục tiêu đồng hành cùng bạn trong hành trình đến với tự do tài chính. Hợp tác với Ngân hàng Bản Việt, Timo hứa hẹn mang đến cho bạn một trải nghiệm ngân hàng cá nhân bạn vẫn luôn mong đợi, nhưng không phải phiền não với việc duy trì một số dư lớn trong tài khoản. Hãy bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai với hàng loạt các giải pháp tiết kiệm, đầu tư và các khoản vay.