Timo Goal Save là gì? Có gì khác biệt giữa Goal Save và Tài khoản tiết kiệm bình thường?

Timo Goal Save là công cụ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn. Việc tích lũy định kỳ và lãi suất 0.2%/năm, Timo Goal Save giúp bạn đạt được mục tiêu đúng hạn. Khác với Tiết kiệm theo kỳ hạn với lãi suất được trả cố định theo thời gian đáo hạn cuối kỳ, Goal Save cho bạn rút tiền 1 phần hay toàn bộ bất cứ lúc nào mà không bị mất tiền lãi. Hoàn toàn phù hợp cho những ai muốn có một khoản tiền để dùng khi cần kíp.