Timo có tích hợp với các ứng dụng tài chính khác như PayPal không?

Thẻ Timo Master Card có thể dùng để thanh toán trên Paypal, Onepay v…v.. tuy nhiên có thể có cước phí phát sinh tùy thuộc vào cổng thanh toán. Thẻ Timo Debit có thể dùng thanh toán trên các trang thương mại điện tử có hỗ trợ thẻ Napas.