Timo có thể liên kết với những ví điện tử nào?

Hiện tại Timo có thể liên kết với các ví điện tử như MoMo, ShopeePay, ZaloPay,…

Bạn có thể liên kết thẻ Timo với các ví điện tử theo các bước như sau:

  • Chọn hình thức liên kết số tài khoản/số thẻ.
  • Chọn ngân hàng Bản Việt/Viet Capital Bank (chọn ngân hàng Timo nếu bạn đang liên kết với MoMo).
  • Nhập thông tin số thẻ, tên chủ thẻ, CMND/CCCD/Passport,… theo yêu cầu của ví điện tử (các thông tin này cần trùng khớp với thông tin được in trên thẻ Timo).

Để đảm bảo an toàn tài khoản, bạn lưu ý không cung cấp các thông tin bảo mật như mã OTP xác thực giao dịch, thông tin đăng nhập và mật khẩu thanh toán của ví điện tử,…