Timo có những hình thức Tiết Kiệm Trực Tuyến nào?

Hiện tại Timo có hỗ trợ mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến có kỳ hạn với mức lãi suất cạnh tranh theo hai hình thức:

  • Gửi tiết kiệm theo kỳ hạn cố định (Fixed term deposit): Vào ngày đến hạn tất toán, toàn bộ tiền gốc và lãi sẽ được chuyển về tài khoản thanh toán Spend Account.
  • Gửi tiết kiệm theo hình thức tái tục (Roll over): Vào ngày đến hạn tất toán, toàn bộ tiền gốc và lãi sẽ tiếp tục được gửi tương đương theo kỳ hạn đã chọn với lãi suất hiện hành áp dụng theo ngày tái tục của tài khoản tiết kiệm.