Timo có những gói tài khoản nào?

Hiện tại Timo cung cấp các gói tài khoản như sau:

  1. Gói tài khoản e-Timo: Dành cho khách hàng định danh trực tuyến, bạn có thể sử dụng các giao dịch chuyển/nhận tiền, mở tài khoản tiết kiệm với hạn mức chuyển tiền dưới 100.000.000 VNĐ / 1 lần / 1 tháng. Đối với gói tài khoản này, bạn có thể yêu cầu gửi thẻ về địa chỉ tại mục Việc cần xử lý trên ứng dụng.
  2. Gói tài khoản Full Timo: Dành cho khách hàng đã hoàn tất phát hành thẻ Timo Debit tại Timo Hangout, hạn mức chuyển tiền lên đến 5 tỷ VNĐ/ngày, đồng thời bạn có thể sử dụng đầy đủ các dịch vụ sản phẩm như: giao dịch rút tiền, thanh toán online qua thẻ, liên kết các ví điện tử,…