Timo có mua bảo hiểm cho các khoản tiền gửi của tôi không?

Tiền gửi với Timo được giữ an toàn tại VPBank. VPBank tham gia bảo hiểm tiền gửi bắt buộc theo Luật và quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại đây.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply