Timo có bảo mật thông tin khách hàng không?

Với Timo, việc bảo mật thông tin Khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi bên cạnh việc mang đến những sản phẩm tiện lợi và tốt nhất cho Khách hàng.